چه وسیله ورزشی رو دوست داری برات هدیه بگیریم؟
داستان هدیه ایران اسپورتر
هدیه باید حتما از سایت ایران اسپورتر انتخاب بشه؟
حتما باید وسیله ورزشی باشه؟
اگه قرعه‌کشی برنده نشیم چی؟